Maatregelen deMuziekFabriek omtrent Coronavirus
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

deMuziekFabriek is zich bewust van de risico’s rondom het Coronavirus.
Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
deMuziekFabriek in Podium Oost is een knooppunt van veel contacten.
Wij zien ons daarom genoodzaakt extra maatregelen te nemen om besmetting met het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij als volgt:


– Wij besteden extra aandacht aan het reinigen van piano’s en deurklinken en vervangen onze handdoeken voor papieren handdoekjes en wijzen de leerlingen erop hun handen te wassen voor aanvang van de les.

– Wij verzoeken alle leerlingen en ouders/verzorgers met ernstige verkoudheidsverschijnselen en/of het vermoeden van een Corona-besmetting deMuziekFabriek niet te bezoeken.

– Bij constatering van een besmetting bij jezelf, of een van je gezinsleden, verzoeken wij je ons dit direct te laten weten via info@demuziekfabriekutrecht.nl

– Als er bij een bezoeker van deMuziekFabriek een coronabesmetting is geconstateerd zullen wij per direct voor 2 dagen sluiten. Alle klanten zullen hier dan met spoed over geïnformeerd worden. Na 2 dagen is een eventueel besmettingsgevaar geweken en achten wij de locatie weer geschikt voor de lessen.

– Een docent waarbij een Corona-besmetting is geconstateerd zal, conform het landelijke protocol, 14 dagen in quarantaine blijven. Alle lessen van die docent zullen dan gedurende die 14 dagen komen te vervallen of vervangen worden. De standaard voorwaarden t.a.v. lesuitval zijn hier van toepassing.

Wij adviseren leerlingen en ouders ten aanzien van hun persoonlijke hygiëne rekening te houden met het volgende:

  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.
  • Was altijd je handen voordat je naar de les gaat.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact (zoals een hand geven).